Blog

Drie vragen aan religie

Is religie een bron van geweld of van vrede en harmonie? Er zijn keuzes te maken. In de werkelijkheid waarin we nu leven zijn religies niet langer wat de stichters er ooit mee bedoeld hebben, noch wat er in oude teksten staat, maar wat mensen er nu mee doen.