Supervisie

Met mindfulness werken is geen eenzame bezigheid. Het is zinvol en verrijkend om je ervaringen te kunnen delen met collega's. 

Je kunt dit doen door met een aantal mensen een intervisiegroep op te zetten. Soms kan het nuttig en zinvol zijn om supervisie te zoeken bij iemand met veel ervaring. Supervisie is ook een wezenlijk onderdeel van iedere opleiding in het werken met mindfulness.

Supervisie kan face to face, maar ook telefonisch of via Skype of Facetime, als je een goede verbinding hebt.

Als je een supervisievraag hebt neem dan contact via dit formulier.

  • 1 Huidige Start
  • 2 Preview
  • 3 Complete
Vraag om supervisie