Mindfulness is meer dan stressreductie

Mindfulness is meer dan stressreductie

Het startte ooit in een ziekenhuis als een stressreductieprogramma. Stressreductie is zeer zeker een nuttige toepassing van mindfulness. Maar er is veel meer dan dat.

Mindfulness beantwoordt aan een diepe menselijke behoefte. Het gaat over het verlangen om midden in de werkelijkheid te staan, het verlangen om onze vrijheid terug te nemen. Het gaat over mildheid, over respect en zelfrespect. Het gaat over kwetsbaarheid en weerbaarheid. Het gaat over zorg, voor onszelf, voor de ander, voor de wereld.

Vanuit Leven in de Maalstroom willen we het hart van mindfulness aan een breder publiek aanbieden.

De eendaagse workshop Leren Mediteren is een toegankelijke eerste kennismaking met het hart van mindfulness.

In de tweedaagse Mindfulnessretraite gaan we dit verder verdiepen. Als je al langer ervaring hebt met mindfulness of een gelijkaardige vorm van meditatie, is een retraite altijd weer een herbronning.

In de driedaagse training Mindfulness en Communicatie staan respect voor jezelf en de ander centraal.

De Maandelijkse geleide meditaties en de Terugkomsessies zijn manieren om je mindfulnessbeoefening te blijven cultiveren.

Het hart van mindfulness is ook het centrale thema van onze vormingen.

 

Lees verder: Mindfulness: kwetsbaarheid en weerbaarheid

 

 

 

 

Tussen 2 klippen