Zen in de Maalstroom

Zenmeditatie is milde open aandacht in zijn meest pure expressie.

Zen is voor diegenen die verlangen om
zonder woorden, de stilte op te zoeken,
met milde open aandacht aanwezig te zijn,
met mateloos mededogen alles wat zich aandient welkom te heten.

De zengroep wil een open ruimte aanbieden 
voor wie op deze manier wil mediteren.

Naast stille meditatie is er ook onderricht in de vorm van een toespraak of vraag en antwoord.

Je kunt regelmatig komen of af en toe als je er zin in hebt. 
Volg daarin je hart.

Als dit de praktijk is die jou ligt
ben je welkom, zoals je bent.

gassho

 

De groep wordt geleid door Edel Maex.

Edel sluit in zijn beleving van zen het nauwst aan
bij het onderricht van de hem zeer dierbare zenleraar
Ton Lathouwers en Maha Karuna Ch’an.

Meer info vind je hier.