Zen in de Maalstroom

De voorbije maanden kon, door de coronacrisis, onze zengroep niet meer wekelijks samenkomen.

Daarom was er iedere woensdagavond een korte zentoespraak online. Daarna zaten we in stilte, iedereen op zijn eigen plek, met een filmpje met de bel.

De toespraken en het filmpje kun je herbekijken of downloaden via deze link.

In de zomervakantie zitten we gewoonlijk niet. Aan het eind van de vakantie herbekijken we de toestand en zien we wat mogelijk is.

 

Zenmeditatie is milde open aandacht in zijn meest pure expressie.

Zen is voor diegenen die verlangen om
zonder woorden, de stilte op te zoeken,
met milde open aandacht aanwezig te zijn,
met mateloos mededogen alles wat zich aandient welkom te heten.

De zengroep wil een open ruimte aanbieden 
voor wie op deze manier wil mediteren.

Naast stille meditatie is er ook onderricht in de vorm van een toespraak of vraag en antwoord.

Je kunt regelmatig komen of af en toe als je er zin in hebt. 
Volg daarin je hart.

Als dit de praktijk is die jou ligt
ben je welkom, zoals je bent.

gassho

 

De groep wordt geleid door Edel Maex.

Edel sluit in zijn beleving van zen het nauwst aan
bij het onderricht van de hem zeer dierbare zenleraar
Ton Lathouwers en Maha Karuna Ch’an.

Meer info vind je hier.