Mindfulness voor Jongeren

‘Ik voel me rot en ik weet niet waarom’

‘Ik reageer impulsief en heb daarna spijt’

Ik pieker vaak en maak me vaak zorgen over dingen die kunnen gebeuren’

‘Ik word vaak te boos als ik ruzie heb’

‘Ik voel me gespannen en kan moeilijk tot rust komen’

Van automatisch naar bewust handelen door aandacht

We worden de hele dag beziggehouden door een stroom van gedachten en gevoelens en vaak reageren we in situaties als het ware automatisch. Het lijkt dan alsof het niet anders kan. We hebben niet het gevoel iets te kunnen veranderen aan het piekeren, of aan onze impulsieve reacties van boosheid of verdriet, waardoor we ons onmachtig, neerslachtig of gefrustreerd gaan voelen.

Werkwijze

We staan stil bij dagelijkse ervaringen en onderzoeken hoe we ermee omgaan.  

Aan de hand van de oefeningen leer je om even te stoppen met doen en met een vrije, open en milde aandacht te kijken naar wat zich in die momenten aandient: gedachten, gevoelens, stemmingen ...

Er worden verschillende oefeningen aangereikt, ook kleine dingen waar je in het dagelijks leven op kunt letten en die je uitnodigen om iets van die aandacht te behouden tijdens gebeurtenissen in de loop van de dag. 

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur. 

Naast deze bijeenkomsten wordt er ook verwacht dat je elke dag een kwartiertje oefent met behulp van luisteroefeningen en een werkboekje. Het oefenen staat centraal in deze training, alleen zo kan je deze manier van zijn eigen maken.

Thema’s die aanbod komen

  1. wat is aandacht en hoe kun je die trainen?
  2. thuis zijn in je lichaam
  3. de adem
  4. vertrouwd worden met automatische reacties en gedachten
  5. niet oordelend kijken naar jezelf, een situatie, naar anderen

Voor wie?

Deze training richt zich tot jongeren (middelbare school) die willen leren omgaan met  piekeren, onrust en stress, depressieve gevoelens, angsten, impulsiviteit, moeilijkheden met aandacht en concentratie.

Kosten

250 euro. 
In de prijs zijn begrepen : luisteroefeningen en werkboekje.

De meeste ziekenfondsen hebben een terugbetalingsregeling voor psychotherapie voor jongeren. 
Het programma vormt één geheel en er kan niet per sessie betaald worden. Na de start is geen annulering meer mogelijk. 

Waar, wanneer

Stresskliniek van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA), Leopoldstraat 26, 2000 Antwerpen.

Nieuwe groepen starten in april 2021

van 16.00 tot 18.00 u
op woensdag 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5

Intakeformulier

Je kunt het intakeformulier online invullen.

meer info bij
Lien De Rijdt