• professionele vorming

Professionele vorming

De bedoeling van deze vorming is naar het hart van mindfulness te gaan, of je nu al met mindfulness werkt, of mindfulness in je werk wil integreren. We kiezen ervoor om daarbij de weg te volgen langswaar het werken met mindfulness ontstaan is. Dat wil zeggen vanuit de diepte naar de praktijk toe.

Deze vorming geeft je dus geen nieuw beroep of titel. Het is wel de bedoeling dat je na afloop van de training in staat bent om mindfulness in jouw professionele context een plek te geven. 

Mindfulness, zoals het woord door Jon Kabat-Zinn gebruikt is, verwijst naar een bejegeningswijze, een manier om met de dingen om te gaan. Mindfulness training slaat op de (meditatie)technieken waarin we deze bejegeningswijze cultiveren. Deze technieken hebben hun roots in de boeddhistische meditatietradities, maar mindfulness zelf is niet boeddhistisch. Mindfulness is van alle mensen en van alle tradities.

Deze training bestaat uit een aantal modules.

Bij het cultiveren van mindfulness als bejegeningswijze beginnen we bij onszelf in een 5-daagse residentiële stille retraite. In die stilte creëren we een open ruimte waar wat zich aandient welkom is.

Vervolgens stelt zich de vraag hoe we dit naar het werken met mensen kunnen vertalen. Het primaire vehikel is de relatie. In de eerste vier dagen van module twee gaan we vooral daarmee oefenen, in tweetallen of in kleine groepjes. Centraal staat ruimte voor mindfulness in het contact.

Pas dan gaan we werken met geleide meditaties. De bedoeling is hier om, congruent met het voorgaande, de client/patiënt/leerling ...  te leren voor zichzelf die ruimte te creëren. Ook hier gaan we veel in kleine groepjes met elkaar oefenen en leren van de feedback.

Lees meer over de verschillende  modules.