• professionele vorming

Professionele vorming

Mindfulness, zoals het woord door Jon Kabat-Zinn gebruikt is, verwijst naar een bejegeningswijze, een manier om met de dingen om te gaan. Mindfulness training slaat op de (meditatie)technieken waarin je deze bejegeningswijze gaat cultiveren. Deze technieken hebben hun roots in de boeddhistische meditatietradities, maar mindfulness zelf is niet boeddhistisch. Mindfulness is van alle mensen en van alle tradities.

Populariteit heeft twee kanten. Door het succes van mindfulness is het in tal van contexten een plek aan het vinden. Tegelijkertijd leidt de hype tot een enorme oppervlakkigheid en uitholling. Ferris Urbanowsky, een van Jon Kabat-Zinns eerste medewerkers noemde het: the trivialisation of mindfulness. Het lijkt alsof mindfulness haar hart verloren heeft en haar ziel verkocht. 

Daarom willen we vanuit de stresskliniek een training aanbieden die terugkeert naar het hart van mindfulness. De training richt zich op mensen die met mensen werken. Het is de bedoeling om mindfulness als bejegeningswijze in je werk te integreren. Dit gaat verder dan het geven van 8-wekenprogramma's.

Anders dan in de meeste opleidingen tot mindfulnesstrainer, gaan we niet stap voor stap het 8-wekenprogramma aanleren in de hoop dat de verdieping daaruit voortvloeit. De keuze is om veeleer de weg te volgen langs waar het werken met mindfulness ontstaan is. Dat wil zeggen vanuit de diepte naar de praktijk toe.

Bij het cultiveren van mindfulness als bejegeningswijze beginnen we bij onszelf in een 5-daagse residentiële stille retraite. In die stilte creëren we een open ruimte waar wat zich aandient welkom is.

Vervolgens stelt zich de vraag hoe we dit naar het werken met mensen kunnen vertalen. Het primaire vehikel is de relatie. In de eerste vier dagen van module twee gaan we vooral daarmee oefenen, in tweetallen of in kleine groepjes. Centraal staat ruimte creëren in het contact.

Pas dan gaan we werken met geleide meditaties. De bedoeling is hier om, congruent met het voorgaande, de client/patiënt/leerling ...  te leren voor zichzelf die ruimte te creëren. Ook hier gaan we veel in kleine groepjes met elkaar oefenen en leren van de feedback.

Deze training geeft je geen nieuw beroep of titel. Het is de bedoeling dat je na afloop van de training voldoende basis hebt om zelf te kiezen op welke manier je dit in jouw werk en jouw context kunt integreren.

Deze training bestaat uit een aantal modules.