Mindfulness is niet: ‘even ontspannen’

Mindfulness wordt vaak voorgesteld als een veredelde vorm van relaxatie. Als het dat is wat je verwacht, dan kan het erg tegenvallen. 'Zie je wel, bij mij werkt het niet’.

Er is niets mis met relaxatie. Als het je lukt om te ontspannen, kun je er zeker baat bij hebben. Maar mindfulness is iets anders. Als iemand bij een ontspanningsoefening alleen maar onrust tegenkomt denken we. 'Oei, het werkt niet'. Ook bij mindfulness kun je rust ervaren. Dat is oké. Maar als je bij mindfulness onrust tegenkomt zeggen we: 'Prima, interessant.'

Die onrust drijft je waarschijnlijk dag in dag uit. In de mindfulnessoefening heb je ze onder de microscoop. Daarvoor doen we het.

In plaats van ons blind door de onrust te laten meeslepen, leren we vertrouwd worden met wat onrust met ons doet, in onze geest en in ons lichaam. En we leren onze vrijheid terugnemen telkens als de onrust met ons aan de haal gaat.

Door beter vertrouwd te zijn met onrust merken we ook sneller op hoe het zich doorheen de dag gaandeweg opbouwt en kunnen we korter op de bal spelen.