Mindfulness is niet: ‘diep'

Sommige mensen zoeken in mindfulness iets wat dieper is dan de gewone werkelijkheid, iets wat achter de grens van ons begrip ligt. Het is alsof er iets meer zou moeten zijn. Het gewone lijkt niet goed genoeg.

In mindfulness volstaat de gewone werkelijkheid. We gaan niet op zoek naar wat erachter ligt. We brengen onze aandacht bij wat nu voor onze zintuigen toegankelijk is.

Aandacht waardeert. Als iemand jou geen aandacht schenkt dan voel je je niet gewaardeerd.

Mindfulness waardeert de werkelijkheid zoals ze nu is, zonder dat daar iets dieper, hoger, boven, onder, achter of meer voor nodig is.