Mindfulness is niet: ‘moeten’

‘Ik zou meer moeten oefenen, maar ik kom er zo moeilijk toe’. Waarom zou je moeten?

In een mindfulnesstraining vragen we mensen om te oefenen. Het is als piano spelen. Als je het niet doet zal er niets gebeuren. Dat is logisch.

Maar moeten is niet het goede motief. Soms komen mensen omdat ze van iemand moeten. Dat is voor mij geen reden om deel te nemen.

De enige goede reden is een verlangen om het te doen. In het begin is dat verlangen niet meer dan een vaag aanvoelen, juist genoeg om ermee te beginnen. Daarom is het belangrijk om juist geïnformeerd te zijn. (Daarom ook deze reeks teksten, om misverstanden te voorkomen.)

Naarmate je het meer doet, groeit het verlangen en het vertrouwen erin. Dan is het iets van jou geworden.

Dan is er geen 'moeten oefenen' meer. Misschien wel een beetje discipline. Discipline is iets wat je helpt om te doen wat je verlangt.