Mindfulness is niet: ‘loslaten’

Nog een vaak gehoorde instructie Is: ‘Laat het los’. Ik noem het mijn lijstje van misbruikte woorden: aanvaarden, loslaten, relativeren, verwerken … Er zijn er meer.

Ze zijn gemakkelijk te herkennen. Als iemand tegen je zegt: 'Je moet dat kunnen loslaten, aanvaarden, relativeren ...’ Je voelt je meteen niet begrepen. Het zijn beleefde manieren om tegen iemand te zeggen: ‘Zwijg erover.’

Het beste recept voor mislukking is iets proberen wat onmogelijk is. Je kunt een industrie bouwen op goedkope raad en valse beloften. Als het niet werkt ligt de fout bij de ander.

In mindfulness gaan we altijd op zoek naar wat wel mogelijk is. Waar zitten we wel aan het stuur? Waar zit onze interface met de werkelijkheid?

Als het ons niet loslaat, wordt de vraag: hoe kan ik mij ertoe verhouden?