Blog

De basale ommekeer

Het leitmotiv doorheen de laatste reeks toespraken is: de bereidheid om te kijken is de basale ommekeer. Dat is een boude bewering. Daarom wil ik, als afsluiting, nog eens stilstaan bij die basale ommekeer.

Zen is politiek

Als je het internet moet geloven dan was de Boeddha een wereldvreemde zwever die zich vooral bezighield met het posten van onbenullige memes op FaceBook. Geen spoor van de politieke realiteit waarbinnen de de Boeddha leefde en onderrichtte.

Lukken en mislukken

Mediteren is geen vlucht uit de grote boze buitenwereld. Het eerste wat op ons afkomt als we stilzitten is ons lukken en mislukken. Als je aan de werkelijkheid wil ontsnappen moet je vooral niet stilzitten. Maar ergens is er een besef dat het uitgerekend dat is wat we te doen hebben.

Zelfbeeld

‘Waarom hebben jullie boeddhisten het toch altijd over niet-zelf? Als therapeut moet ik het lage zelfbeeld van mensen juist voortdurend versterken.’

Zonder hoop

Er is een geluk dat we bereiken als een of andere behoefte bevredigd wordt en er is geluk dat van een heel andere orde is. De impliciete aanname is dat mensen alleen door het eerste gedreven worden. En toch is er iets heel anders dat ons drijft.