Blog

De berg afdalen

In een reeks artikelen gewijd aan klassieke misopvattingen over het boeddhisme ging het over de vraag of alle spirituele tradities verschillende paden naar dezelfde bergtop zijn. Het antwoord: ‘Alle wegen kunnen naar het basiskamp leiden, maar alleen het boeddhisme leidt naar de top’. Is dat wat we nodig hebben? Een zoveelste religie die zichzelf de enige ware vindt.